Kategori: Aqidah Al-Imam Asy-Syafi’i

Ucapan Pujian dan Wasiyat Al-Imam Asy-Syafi’i رحمه الله

Ini adalah i’tiqod atau aqidah Al-Imam Asy-Syafi’i رحمه الله yang dikumpulkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahid Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Hakkaari رحمه الله (w. 486 H). Saya menterjemahkannya dari kitab yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh DR. Abdulloh bin Sholih Al-Barook. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada kita semua tentang aqidah shohihah yang diyakini oleh pendahulu ummat yang sholih.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

Telah mengkhabarkan kepada kami Asy Syaikh Al-Faqih, Al Imam Al ‘Amil, Syaikhul Islam, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Asy Syaikh Al-‘Alim Al-‘Amil, ‘Imaduddin Ibrohim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi –semoga Alloh menetapkannya- dia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Asy Syaikh Al-Imam Abul Fatuh Muhammad bin Muhammad Al-Bakri –dibacakan kepadanya dan kami mendengar- , dia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Asy Syaikh Abu Ishaq Ibrohim bin Muhammad bin Nabhan Al-Ghonawi Ar Roqi –dengan ijazah- dia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Imam Syaikhul Islam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurosyi Al-Hakkari –semoga Alloh merahmati beliau- dia berkata :

(1) Ucapan Pujian Asy-Syafi’i رضي الله عنه

Telah berbicara kepada kami Abu Nasr Ahmad bin Mahdi  bin Sulaiman Al-Muqri, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Nasr Abdul Wahhab bin Abdulloh Al-Muri di Damaskus dia berkata : Saya membaca pada Al-Husain bin Muhammad bin Al-Ma’mun dan Abu Bakr Al-Humaidi dan Ahmad bin Ali, saya berkata : Telah berbicara kepada kalian Ar-Robi’ bin Sulaiman, dia berkata : Asy-Syafi’i رضي الله عنه berkata dalam risalah mesirnya yang ditujukan kepada Abdurrohman bin Mahdi رحمه الله :

Lanjutkan membaca “Ucapan Pujian dan Wasiyat Al-Imam Asy-Syafi’i رحمه الله”